Tes en kort voorstellen.


Kees Reijman
 

Omdat ik ook wel binnenkort naar Windows 10 zal moeten overstappen heb ik me voor dit forum aangemeld.

Momenteel werk ik nog met Windows 7. Jaws 14.


Kees Reijman

Join algemeen@win10-nl.groups.io to automatically receive all group messages.