nieuw e-mailadres #mededeling


 

Goede morgen,

Het e-mailadres van win10-nl is veranderd. Het nieuwe e-mailadres is algemeen@win10-nl.groups.io. Het oude adres kan nog steeds gebruikt worden, maar in het aan veld zal het nieuwe e-mailadres staan. Ook zullen in de tekst onderaan elk bericht de nieuwe e-mailadressen gebruikt worden.


--
Met vriendelijke groet,
Artin Dekker
Beheerder win10-nl
https://win10-nl.groups.io/g/algemeen

Join algemeen@win10-nl.groups.io to automatically receive all group messages.