Re: [Jaws] Nieuwe JAWS 17 update build 2211 #nieuws


 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: Re: [Jaws] Nieuwe JAWS 17 update build 2211
Datum: Thu, 23 Jun 2016 19:32:06 +0200
Van: Raymond <rh.jansen@...>
Antwoord-naar: jawsdutch@groups.io
Aan: jawsdutch@groups.io


De bijlagen zijn ergens tegengehouden, hopelijk komen ze nu wel mee.

 

Mvg. Raymond

 

Van: jawsdutch@groups.io [mailto:jawsdutch@groups.io] Namens Raymond
Verzonden: donderdag 23 juni 2016 19:30
Aan: jawsdutch@groups.io
Onderwerp: [Jaws] Nieuwe JAWS 17 update build 2211

 

Beste JAWS gebruikers,

 

De juni update van JAWS 17, build 2211, is nu ook in het Nederlands beschikbaar.

Bijgaand de verbeteringen en tevens ene aangepast overzicht van wat er nieuw is in JAWS 17.

Hier zijn de downloads:

32bit:

https://freedomscientific.s3.eu-central-1.amazonaws.com/media/upload/j17.0.2211-32bit_nld.exe

 

64bit:

https://freedomscientific.s3.eu-central-1.amazonaws.com/media/upload/j17.0.2211-64bit_nld.exe

 

Hij kan weer gewoon over een eerdere versie van JAWS 17 NL worden geïnstalleerd.

 

Binnenkort staan ze ook op de Support/Download webpagina van Optelec.

 

Mvg. Raymond

 Join algemeen@win10-nl.groups.io to automatically receive all group messages.