Re: vraag over sd kaart in windows 10


aad leeflang
 

hallo herman
bedankt voor je mail
ik had dit al eens gedaan maar toen was ik alles kwijt na zo'n
foutherstel.
en dat was niet de bedoeling natuurlijk.
groeten
aad

On Tue, 8 Sep 2020 17:14:21 +0200
"Herman Jennen" <herman.jennen@...> wrote:

Dag Aad,Met een SD kaartje dat zeer veel gebruikt wordt om er data op te plaatsen en weer verwijderen kan zo’n bericht komen telkens je die kaart weer in de lezer stopt.

Je zou dit kunnen oplossen als volgt:

Stop het SD kaartje in je PC of laptop.

Ga nu via ‘Deze PC’ of je verkenner naar je SD kaart. Deze vindt je naast de C en D drives.

Focus nu op die SD en open het eigenschappenvenster met alt+enter of via het contextmenu.

Ga daar naar het Extra tabblad

Tab daar naar foutcontrole controleren en geef enter.

Enter hier op station scannen en herstellen en eventjes wachten.

Normaal zou het nu opgelost moeten zijn. Blijft het probleem echter aanhouden verplaats dan tijdelijk de inhoud van de SD kaart naar een map op de PC en formatteer die SD kaart opnieuw. Dit doe je via de contexttoets te gebruiken waar je hierboven Alt+enter deed. Een puntje in dit menu is formatteren en geef er enter op. Kies dan voor ‘Snel formatteren’ en geef enter. Formatteren verwijdert alles van de betrokken schijf of SD kaart en daarna zet je de inhoud die je op de PC stockeerde er terug op.Met vriendelijke groetten.

Herman.Van: algemeen@win10-nl.groups.io <algemeen@win10-nl.groups.io> Namens aad leeflang
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 10:54
Aan: win10-nl <algemeen@win10-nl.groups.io>
Onderwerp: win10-nl = vraag over sd kaart in windows 10hallo
het gebeurt nij nogal vaak dat ik een melding krijg als ik een sd kaart
wil gebruiken.
het is een melding van autoplay en die melding houdt in dat er een
probleem is met de betreffende sd kaart.
klik hier om de sd kaar tmoet scannen.
die mededeling verdwijnt weer en ik weet niet hoe ik die kaart dan moet
scannen.
hoe doe je dat?
groeten
aad

--
aad leeflang <aad@... <mailto:aad@...> >

--
aad leeflang <aad@...>

Join algemeen@win10-nl.groups.io to automatically receive all group messages.