BF= Windows 10: Verjaardagsupdate


 
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp: BF= Windwos 10: Verjaardagsupdate
Datum: Sun, 24 Jul 2016 17:12:41 +0200
Van: Jordy | FORA <fora@...>
Antwoord-naar: blindforum@blindforum.groups.io
Aan: blindforum@blindforum.groups.io


Beste mensen,

 

Even een blik op de verjaardagsupdate van Windows 10 voor 29 juli aanstaande.

 

Voor ons blinden en slechtzienden veranderd er niet veel, maar Windows veranderd wel wat. Zo veranderd het startmenu grondig en veranderd er ook wat aan de systeembalk.

 

Het startmenu krijgt nu drie kolommen. De eerste kolom bevat direct de volledige lijst met geïnstalleerde apps en programma’s. Hierin kan nu ook weer op letter genavigeerd worden. Als men bijvoorbeeld NVDA uit het startmenu nodig heeft, dan is het nu mogelijk om de letter N in te drukken en dan verder naar beneden te scrollen totdat NVDA gevonden is. Een andere mogelijkheid is om de O in te drukken en dan wat omhoog te scrollen.

De tweede kolom, die met tab te bereiken is, bevat de mappen die de gebruiker aan het startmenu toevoegd en de snelkoppeling om naar de instellingen te gaan. De aan/uit-knop staat daar ook in. Visueel, voor de slechtzienden en geïnteresseerden onder ons, staat er één knop waarop eerst geklikt moet worden als er met de muis gewerkt moet worden. Die knop noemt iets ale Navigatiemenu in / uitschakelen, denk ik. Maar als je in die kolom zit kan je gewoon met de pijlen naar beneden scrollen om de gewenste optie te vinden. Als je daarna nog eens op tab drukt kom je in de verschillende tegels die we vroegen konden bereiken door op de pijl naar recht te drukken, wat nu trouwens niet meer werkt.

 

Het meldingencentrum, of Actiecentrum, is naar de andere kant van de klok verplaatst. Voor ons geld dit dat we naar recht kunnen pijlen om de meldingen te kunnen openen. Als je op de klok staat met de focus kan je één keer naar rechts pijlen om het Actiecentrum te vinden.

 

Het actiecentrul is ook veranderd. Je kan een hele boel samenvouwen waardoor het voor iemand die kan zien, of slechtziend is, veel overzichtelijker wordt. Het is echter moeilijk om als blinde te vinden wat je nodig hebt.

 

Microsoft Edge, de nieuwe browser van Microsoft, is nog steeds niet toegankelijk, dit na herhaaldelijk contact door verschillende partijen met MS…

Er is ook nog geen werkende, Nederlandse of Vlaamse stem beschikbaar, als we Hannah van MSSpeechPlatform nu even wegrekenen, want die kan je niet als stem betitelen. MS kan wel goede Engelse stemmen maken, maar een vlaamse of nederlandse zit er nog niet in blijkbaar. Er is wel een stem, genaamd Frank, die Nederlands spreekt, maar ik heb die nog niet aan de praat gekregen. Daar moet ik nog eens op zoeken! Als iemand daar omtrent tips of opmerkingen heeft, dan houd ik me zeker aanbevolen.

 

Verder is er niet zo veel veranderd.

Het Instellingen venster start nu op het zoekveld in plaats van op de categorieën, maar dat is snel op te lossen door eens op tab te drukken, dan zit je direct in de Categorieën van de Instellingen-app.

 

Verder is er een grote nieuwe feature in MS Windows 10, wat ze Windows Ink gedoopt hebben. Het heeft helemaal geen nut voor onze doelgroep, maar aangezien he”t de grootste nieuwe functie vor deze build is moet ik deze wel even vermelden. Het gaat er hier om dat MS de optie om met een pen te noteren, tekenen en schetsen heeft toegevoegd in Windows 10 zelf.

 

 

Tot slot nog even wat over WAS (Windows As A Servis).

Microsoft biedt Windows 10 gratis aan tot (en misschien ook met) 29/07/2016. Acteraf is het, we weten nog niet hoe en wat, voor mensen die gebruik maken van toegankelijkheidssoftware, zoals een schermuitleesprogramma of vergrotingsprogramma gratis om te upgraden, daar komt echter slechts na de verjaardagsupdate (29/07/2016) meer informatie over vrij.

Verder is er niets bekend over hoe microsoft wil verder doen met zijn OS. Wat we weten is onder jullie wel al bekend; maar toch even heel kort:

Microsoft blijft gebruikers van Windows 10 levenslang updates aanmieden en om de zo veel tijd ook een upgrade, een nieuwe, gratis versie van Windows als het ware. Daar is de verjaardagsupdate een voorbeeld van. De Novemberupgrade ook, trouwens.

 

Mochten er nog meer vragen, opmerkingen of tips zijn, dan hoor ik het heel graag.

 

Groetjes en nog een fijne, zonnige namiddag

Jordy Deweer

Join algemeen@win10-nl.groups.io to automatically receive all group messages.